Odrzana Redovna Skupstina Paraolimpijskog komiteta Crne Gore

U Resursnom centru za djecu i mlade,, Podgorica'' odrzana je Redovna Skupstina Paraolimpijskog komiteta Crne Gore.U Resursnom centru za djecu i mlade,, Podgorica'' odrzana je Redovna Skupstina Paraolimpijskog komiteta Crne Gore.Na dnevnom redu Skupstine su bili izvjestaji o radu i finansijski izvejstaj za 2017.godinu.Uz konstataciju da je 2017.godina bila godina sa preko 50 realizovanih aktivnosti od kojih cak 47 medjunarodnog karaktera, godina u kojoj su crnogorski paraolimpijci osvojili 55 medjunarodnih odlicja u kojoj je nastavljen kontinuitet osvajanja medalja sa najvecih takmicenja,izvjestaji su jednoglasno usvojeni.Jednoglasno je usvojen program rada sa finansijskim planom za 2018.godinu u kojoj nase paraolimpijce ocekuje velik broj medjunarodnih dogadjaja , od kojih cak pet evropskih i svjetskih prvenstava.Skupstina je usvojila izvjestaj o projektvnim aktivnostima komiteta sa posebnim akcentom na projekat Evropske komisije koji je realizovan u saradnji sa 7 medjunarodnih partnera pod nazivom ,,Change Your Mindset-Sport 4 Everyone''.Skupstini je prisustvovalo 17 od ukupno 19 delegata.

cok

ipc

 

pharmanova og