- Objavljeno ponedjeljak, 14 mart 2022 11:24

Filip Radović imenovan u sportskoj komisiji COK-a

Upravni odbor Crnogorskog olimpijskog komiteta donio je odluku o obrazovanju Sportske komisije te asocijacije.
Za člana sportske komisije COK-a imenovan je i nas paraolimpijac osvajac bronzane medalje sa Paraolimpijskih igara iz Tokija Filip Radović.
Zadatak Komisije će biti da zastupa stavove sportista, i da razmatra pitanja koja se tiču sportista i daje preporuke i savjete COK-u u vezi sa tim pitanjima.
Da se aktivno angažuje u inicijativama i projektima koji štite i podržavaju čiste sportiste, kako na sportskom terenu, tako i van njega. Da zastupa prava i interese sportista i daje određene preporuke u tom smislu, kao i da održava kontakte sa Sportskim komisijama MOK-a i EOK-a.

min sporta3

cok

ipc

 cges

pharmanova og

sport4everybody

TOYOTA

uniprom