petak, 08 decembar 2017 15:23

Okrugli sto u cilju integracije osoba sa invaliditetom

U okviru realizacije projekta ,,Change Your Mindset-Spot4Everyone’’ danas je sa početkom u 10h u hotelu ,,Podgorica’’ održan okrugli sto na temu ,,promocije i podizanja nivoa svijesti o važnosti sporta i fizičke aktivnosti te integraciji mladih osoba sa invaliditetom u sportsko-rekreativne aktivnosti’’.
Na okruglom stolu govorili su Miloš Lalević, direktor Direktorata za sport – Ministarstvo sporta, Marina Vujačić, državna sekretarka – Ministarstvo evropskih poslova, Marina Medojevic, – Ministarstvo rada i socijalnog staranja i Blanka Radošević Marović, direktorka Direktorata za unaprjeđenje i zaštitu ljudskih prava – Ministarstvo za ljudska i manjinska prava.

min sporta3

cok

ipc

 cges

epcg

pharmanova og

sport4everybody

TOYOTA

uniprom

rudnik uglja baner